Plan for klima og bæredygtighed 2020 - 2030

1,7 ton CO2 udledning pr. borger pr. år i 2030

CO2 neutral kommune i 2045

 

Helsingør Kommunes Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 understøtter visionen om en bæredygtig kommune, hvor vi sammen skaber rammerne for et godt liv og samtidig opnår CO2-neutralitet i 2045. Her kan du se de 11 delmål. De 8 retter sig mod alle borgere i kommunen, mens de 3 sidste handler om kommunen som virksomhed.Klik på lågerne og læs eksempler på initiativer som skal sikre en klimarigtig og bæredygtig kommune.

 

1. ENERGIBESPARELSER

UDVALGTE INDSATSOMRÅDER

 • Informationskampagner om grøn energi og godt indeklima.
 • Informere tidligt i processen om lovkrav og økonomi i energirigtig renovering.
 • Sætte fokus på bæredygtighed i lokalplaner for nye bydele.
LUK

2. BÆREDYGTIG FJERNVARME

UDVALGTE INDSATSOMRÅDER

 • Udarbejde plan for varmepumper eller lignende i fjernvarmen.
 • Samarbejde med forsyningsselskaber om bæredygtig fjernvarme.
 • Samarbejde med andre kommuner om reduktion af plast i affaldsforbrænding.
LUK

3. BÆREDYGTIG OPVARMNING

UDVALGTE INDSATSOMRÅDER

 • Udarbejde ny varmeplan for kommunen.
 • Fortsætte kampagner for at skrotte oliefyr i hele kommunen.
 • Informere gaskunder om muligheder for at skifte til bæredygtig energi.
LUK

4. BÆREDYGTIG TRANSPORT

UDVALGTE INDSATSOMRÅDER

 • Omlægge busdrift til el ved nye udbud.
 • Udarbejde plan for ladestandere til elbiler på centrale steder.
 • Gøre det attraktivt at vælge cyklen som transportmiddel.
LUK

5. LOKAL EL-PRODUKTION MED VEDVARENDE ENERGI

UDVALGTE INDSATSOMRÅDER

 • Udlægge arealer til solceller/vedvarende energi.
 • Arbejde politisk for fair økonomiske vilkår for solceller på kommunale bygninger.
 • Opstille katalog for kompenserende tiltag og muligheder for vindenergi.
LUK

6. KLIMATILPASNING OG BIODIVERSITET

UDVALGTE INDSATSOMRÅDER

 • Påvirke boligejere til lokal afledning og/eller udnyttelse af regnvandet.
 • Afklare behovet for en skybrudsplan.
 • Gennemføre plan for biodiversitet.
LUK

7. AFFALDSHÅNDTERING OG GENBRUG

UDVALGTE INDSATSOMRÅDER

 • Ny indsamlingsordning med bedre genanvendelse af plast.
 • Begrænse brugen af fossilt engangsplast.
 • Ny genbrugsplads på hjørnet af Støberivej/Energivej.
LUK

8. UDDANNELSE, UNDERVISNING OG ADFÆRD

UDVALGTE INDSATSOMRÅDER

 • Informationskampagner om klima og klimarigtig adfærd.
 • Showcases på kommunens egne institutioner.
 • Støtte klimaundervisning på skoler og ungdomsuddannelser.
LUK

9. ENERGIBESPARELSER I KOMMUNALE BYGNINGER

UDVALGTE INDSATSOMRÅDER

 • Efterisolere, udskifte gamle vinduer og optimere ventilationsanlæg.
 • Udskifte olie- og gasfyr med fjernvarme eller varmepumper.
 • Udpege særlige bygninger som showcases til inspiration for andre.
LUK

10. INDKØBSPOLITIK

UDVALGTE INDSATSOMRÅDER

 • Blive medlem af ’Partnerskab for offentlige grønne indkøb’ senest i 2021.
 • Efterspørge økologiske fødevarer og produkter med blomsten eller svanemærket.
 • Stille krav til leverandører af varer og tjenesteydelser om grøn firmapolitik og klimarigtig transport.
LUK

11. KOMMUNENS EGEN TRANSPORT

UDVALGTE INDSATSOMRÅDER

 • Udarbejde en plan for gradvis omlægning af bilparken til el/brint.
 • Udarbejde en plan for ladestandere til elbiler ved kommunens arbejdspladser.
 • Stille cykler og elcykler til rådighed for medarbejderne.
LUK